Underviserne på Randers EgnsTeaters Talentskole årgang 2019/2020

Tine Eibye
Leder af talentskolen

Tel.nr.: 87 10 19 03

Email: tine@randersteater.dk

Kirsti Kærn
Grundlærer for talentholdetet (forår)
Caspar Juel Berg
Grundlærer for talentholdet (efterår)
Lilje Windbirk
Grundlærer for grundholdet og gæstelærer for talentholdet
Emil Rostrup
Gæstelærer
Karla Løkke
Gæstelærer
Hanne Thorup
Gæstelærer
Sune Abel
Gæstelærer
Barnie Duncan (NZ)
Gæste-workshop