Teatrets historie

Randers Teater blev etableret i år 2000 som egnsteater for Randers Kommune. Det blev med årene et af landet største egnsteatre med fire sale og en produktion på 3-5 professionelle teaterforestillinger årligt. Vi har en solid tradition for at producere teater for børn og unge. Vi laver også teater for voksne – blandt andet i form af den årlige musikalske vinterforestilling. Den spiller både på teatret og sendes på turné til forsamlingshuse i oplandet.

Fra egnsteater til §5 teater

Pr 1. januar 2020 skiftede vi status fra at være et klassisk egnsteater til at komme på finansloven som et §5 teater. Det betyder, at vi er blevet en helt ny form for teater med en forankring både i det lokale, det regionale og det nationale.

Det formuleres på følgende måde i bekendtgørelsen: Randers Teater er et teater med særligt ansvar for at producere og præsentere professionel scenekunst for børn og voksne, samt styrke og udvikle talentarbejdet og interessen for scenekunst. Randers teater har et særligt ansvar for at disse opgaver rækker ud regionalt og på tværs af flere kommuner.

Der er 13 fastansatte på teatret, og hen over en sæson er der tilknyttet et stort og varierende antal freelancere. Se hele organisationen her

700 forestillinger

Hvert år afvikles der flere end 700 forestillinger, som enten er produceret af eller indkøbt af Randers Teater. Mange af dem er egne forestillinger, der både spiller på teatret og på turne i ind og udland. Vi arrangerer også i hver sæson en lang række gæstespil fra de bedste teatre i landet, så publikummet i Randers og omegn præsenteres for et bredt scenekunstnerisk udvalg af højeste kvalitet.

Randers Teaters produktioner spiller turnéforestillinger over hele landet, hvor de er købt til opførelse på skoler, institutioner og for teaterforeninger. Desuden er der skabt en fast tradition med Forsamlingshusturnéen, hvor den årlige musikalske vinterforestilling tager rundt til omkring 20 forsamlingshuse i området uden for Randers by. De seneste år har forsamlingshusturnéen været støttet af Elro Fonden.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få seneste nyt.