I projektet med ”Teaterlegeplads” sendte vi en teaterpædagog rundt til hundredvis af 0. klasses elever i Randers Kommune. Det blev til i et tæt samarbejde mellem Randers Teater og Teaterhuset Filuren, der står for at udvikle og facilitere forløbene.

Forløbet tager afsæt i de gode erfaringer med udendørs læring under corona. Derfor er forløbet udarbejdet som et dramapædagogisk projekt, hvor legene udspiller sig udendørs, som det netop var tilfældet under corona.

Fortællingen omkring legene tager afsæt i en historie om en lille mus, der rejser ud i en luftballon til både nord, syd, øst og vest i Danmark. Som en del af historien får eleverne vist et kompas og et kort, så de selv kan gå på opdagelse efter de fire destinationer. På hver destination er der en leg, der passer til landsdelen.

Børnene bliver guidet igennem en fantasihistorie og en række tilhørerende lege, som de efterfølgende selv skal prøve at genfortælle. Det er som at have en undervisningstime, der hedder ”Vi leger sammen”, og det er med til at styrke glæden og evnen til leg og det at lege i flok. På Teaterlegepladsen kommer eleverne væk fra skærmen og får samtidig styrket deres motorik. 

Forløbene er et tilbud til 0. og 1. klasses elever på folkeskolerne i Randers Kommune. Tilbuddet er støttet af Region Midt, der har afsat en pulje til kulturelle projekter på skolerne, som teaterlegeplads-forløbene har søgt om og fået del i.  

Efter forløbet i 2021 blev der skrevet en artikel om projektet af Eva Damholt og Mette Mathiasen.

Læs hele artiklen her

Tilbagemeldinger efter den seneste runde “Teaterlegeplads” i efteråret 2022.

”Vi synes, Teater Legeplads er et super godt tilbud til børnene, fordi det er med til at stimulere børnenes fantasi, kammeratskab og glæde. Vi voksne har også stor glæde af projektet, dels fordi vi selvfølgelig bruger materialet og oplevelsen som inspiration til et videre forløb omkring Legeteater og fordi Mette er en superinspirerede, dygtig og kompetent person, som børnene virkelig nyder selskabet af. Hun fanger børnenes opmærksomhed på den bedste måde.”

Pia Harboe, Kristrup skole.

”Det er meget inspirerende og givende for børnene at de var aktive/medspillere + at det er på legepladsen. Den måde fortællingen og teatret er bygget op på gør det meget levende for børnene. Vi voksne har undervejs mulighed for at se børnene i andre situationer, hvordan og hvorledes de er sammen med dig og de andre børn, samt efterfølgende se hvad de har taget med sig.”

Gitte Pedersen, Vestervangsskolen

”Teaterlegepladsen giver os muligheden for at vise børnene en anden måde at bruge vores uderum på. Det giver os muligheden for at gøre dem opmærksomme på at fantasien er vigtig for legen. Når der kommer en udefra og underviser, kan man som pædagog i klassen se gruppen udefra og lave observationer på feks. relationer, og hvordan børnene indgår i samspillet.”

Jane Brøste, Børnehaveklasseleder Munkholmskolen.